Ko su paušalci u Srbiji?

Da li vas zanima koliko ima paušalaca u Srbiji i kojim se oni delatnostima bave? Poreska uprava objavila je interesantne podatke o paušalcima u Srbiji na kraju januara 2019.godine, a nama su ovi podaci zanimljivi jer većina kreditnih klijenata Opportunity banke iz biznis segmenta pripada upravo kategoriji paušalaca. Ovi klijenti inače teško dolaze do kredita zbog malih mesečnih obrta i nedostatka sredstava obezbeđenja, ali Opportunity banka nastoji da upravo ovoj kategoriji mikro-preduzetnika omogući pristup kreditnoj podršci kako bi i oni mogli da ulažu u razvoj svog biznisa.

Zena za 5 1

Paušalci se susreću sa različitim problemima, a četiri najznačajnija nedostatka u sistemu paušalnog oporezivanja su:

1. U trenutku registracije preduzetničke delatnosti preduzetnik ne zna da li će mu se odobriti status paušalnog poreskog obveznika.

2. Preduzetnik u trenutku započinjanja obavljanja delatnosti nema informaciju o iznosu ukupne poreske obaveze koja će mu biti utvrđena.

3. Kašnjenje poreskih rešenja koja se donose sa zakašnjenjem od više meseci.

4. Poreski obveznici paušalci svoje obaveze plaćaju na četiri uplatna računa (za razliku poslodavaca koji obaveze po osnovu zarada uplaćuju na jedan uplatni račun).

Zbog toga je Vlada Republike Srbije formirala Radnu grupu čiji je zadatak da predloži izmenu sada postojećeg regulatornog okvira u cilju maksimalne automatizacije procesa utvrđivanja visine paušalnog poreza. Drugim rečima cilj je da bude omogućeno svakom poreskom obvezniku da na portalu Poreske uprave proveri da li može biti paušalno oprezovani poreski obveznik i kolike će mu biti obaveze. Ceo tekst možete pročitati na OVOM linku.