Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

3 Banka a.d. Novi Sad, vas obaveštava da u svrhu sprovođenja konkursa pod nazivom ,,Žena za 5’’, prikuplja i obrađuje vaše podatke o ličnosti koje dobrovoljno postavite na vaš konkursni profil koji se nalazi na ovoj web stranici, a najmanje vaše ime i prezime, mesto prebivališta i priču o vama na osnovu kojih konkurišete na prethodno pomenutom konkursu. Vaše podatke u svrhu održavanja navedenog konkursa 3 Banka a.d. Novi Sad prikuplja i obrađuje isključivo na osnovu Vaše saglasnosti koju dajete kreiranjem naloga na web stranici konkursa “Žena za 5“.

Postavljanjem vaših podataka na konkursni profil i davanjem saglasnosti na prethodno opisan način, saglašavate se da vaši podaci u cilju glasanja za pobednika ovog konkursa budu javno dostupni na ovoj web stranici. Podaci koje budete uneli na vaš konkursni profil, biće dostupni na ovoj web stranici za sve vreme trajanja konkursa kao i u periodu od godinu dana od dana završetka konkursa, nakon čega će vaš konkursni profil biti uklonjen a vaši podaci izbrisani.

Vaše podatke postavljene na konkursni profil, obrađivaće zaposleni u 3 Banci a.d. Novi Sad zaduženi za organizaciju i sprovođenje konkursa, na način neophodan za njegovu kvalitetnu organizaciju i sprovođenje. Pored navedenih lica, pristup Vašim podacima mogu imati i zaposleni u privrednim subjektima koji su zaduženi za administraciju i održavanje ovog web sajta, kao i bezbedno čuvanja Vaših podataka.

U cilju zaštite vaših podataka o ličnosti od neovlašćene izmene, dopune, brisanja ili pak korišćenja suprotno određenoj svrsi, banka je obezbedila da pristup vašem konkursnom profilu imate samo vi na osnovu šifre koju sami odredite i čuvate.

Pored prethodno navedenih podataka, prilikom prijave na konkurs, odnosno prilikom kreiranja konkursnog profila molimo Vas da uneste i broj partije kredita koja neće biti javno dostupna i vidljiva na profilu i koja će služiti isključivo u svrhu dodatne identifikacije Vas kao klijenta banke, a kojoj će imati pristup samo zaposleni u 3 Banci a.d. Novi Sad zaduženi za organizaciju i sprovođenje konkursa i prethodno pomenuti zaposleni i privrednim subjektima koji su zaduženi za administraciju i održavanje ovog web sajta, kao i bezbedno čuvanja Vaših podataka.

Takođe, 3 Banka a.d. Novi Sad vas obaveštava da u svakom trenutku možete obrisati vaš konkursni profil na koji način ujedno vršite i opoziv pristanka za obradu podataka koje ste na ovaj profil dobrovoljno uneli. U slučaju opoziva, nećete snositi nikakvu štetu, ali ukoliko opoziv bude dat u toku trajanja konkursa „Žena za 5“ na taj način ćete samovoljno istupiti iz daljeg konkursa, a ukoliko pak vašu saglasnost opozovete u roku od godinu dana od završetka konkursa, banka neće biti u mogućnosti da postupi po vašoj eventulanoj primedbi na sam konkurs.

Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanke pre opoziva.

U vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu vaših podatka o ličnosti, kao i u vezi sa ostvarivanjem vaših prava propisanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, možete se obratiti našem licu za zaštitu podaka o ličnosti, Nenadu Antoniću, na e-mail adresu nantonic@3bank.rs.

Za sve ostale informacije možete kontaktirati rukovaoca 3 Banka a.d. Novi Sad Bulevar oslobođenja 2a na Tel: 021 530 111, 530 024, odnosno e-mail: office@3bank.rs