Razlika između prihoda i profita

Koja je to razlika između prihoda i profita?

Najjednostavniji način da shvatimo razliku između prihoda i profita je taj da prihod zamislimo kao jedan veliki skup, a profit kao manji podskup tog istog skupa.

Da bismo detaljnije sagledali razliku između ova dva pojma potrebno je da ih definišemo.

Pod prihodom se podrazumeva ukupan priliv novca koji ostvarujemo od prodaje naših proizvoda i usluga, i on predstavlja maksimum tj. gornju granicu zarade koju naša firma može imati, samou slučaju da nema nikakvih troškova.

Profit je deo istog tog prihoda kada od njega oduzmemo troškove poslovanja koje smo imali. U svom najčistijem obliku naziva se i neto profit.

Više o tome možete pročitati u biltenu Sam Svoj Gazda.