Uslovi korišćenja

Sadržaji objavljeni na ovom web sajtu kao i sam web sajt, vlasništvo su Opportunity banke a.d. Novi Sad, osim podataka koje su učesnici konkursa objavili na svom konkursnom profilu, a koji predstavljaju podatke o ličnosti učesnika konkursa, čija zaštita je predviđena važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ovaj web sajt uspostavljen je i namenjen isključivo za sprovođenje konkursa „Žena za 5“ i ne može biti korišćen u druge svrhe.

Zabranjen je svaki vid umnožavanja, reprodukovanja, javnog prikazivanja ili distribuiranje sadržaja ovog web sajta, bez pisane saglasnosti Opportunity banke a.d. Novi Sad.

Lične podatke učesnika konkursa ,,Žena za 5’’ koji su objavljeni na ovom sajtu, treća lica mogu korisiti isključivo ukoliko su ispunjeni uslovi propisani važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Opportunity banka a.d. Novi Sad nije odgovorna za bilo koji vid materijalne ili nematerijalne šteta koja nastupi usled korišćenja ovog web sajta.

Ovi uslovi korišćenja pravno obavezuju korisnike ovog web sajta u pogledu korišćenja istog.

Pristupom i korišćenjem ovog web sajta, korisnik bez ograničenja prihvata ove uslove korišćenja.